វគ្គបណ្ដុះ​បណ្ដាលស្ដីពី ពលរដ្ឋអ្នក​សារព័ត៌មាន

110916_0354_1.jpg

ដោយមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសយុវជនបច្ចុប្បន្ន មានចំនេះដឹងទៅលើការប្រើប្រាស់
បច្ចេកវិទ្យាទំនើបតាមរយះទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃ (Smart Phone) និង មានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកក្នុងការទំនាក់ទំនង ក៏ដូចជាការចែករំលែករឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួន ដល់មិត្តភក្តិ ហើយដើម្បីអោយពួកគាត់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះអោយមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមយើងអោយកាន់តែខ្លាំង ដូច្នេះហើយទើបពន្លកខ្មែរបើកវគ្គបណ្ដាលមួយស្ដីពី “ពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មាន” ទៅដល់យុវជន និង សហគមន៍ចំនួន៧០នាក់ មកពីជុំវិញខេត្តព្រះវិហារ ដែលបានបែកចែកជា២ក្រុម ដោយមានរយៈពេល៤ថ្ងៃក្នុងការសិក្សា។

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយក្រុមទីមួយថ្ងៃទី០៧ ដល់ ០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ និង ក្រុមទីពីរ ថ្ងៃទី០៩ ដល់ ១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ហើយនិងបង្រៀនប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកដោយបុគ្គលិកពន្លកខ្មែរ និង បង្រៀនសសេរព័ត៌មានដោយ លោក បូ សាវី អ្នកសារព័ត៌មាន សំលេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD

Share to let the other know the story too ចែក​រំលែក​ពត៌មាន​
Share

Workshop on Extrajudicial Dispute Resolution


Ponlok Khmer, on October 25, 2016, invites 25 community representatives from all around the Sugarcane Milk to get trained on how to solve the dispute out of court.

The workshop is aimed to share each other the experiences of solving the problem traditionally and analyze the problem root to lead to the effective solution.

[Continuing……]

Share to let the other know the story too ចែក​រំលែក​ពត៌មាន​
Share

NTFP Organization from Ratanakiri to Visit Prey Snuol Forest Community


Preah Vihear – NTFP Organizaion (Non-Timber Forest Product), 6 community members and 1 project staff accompanied by 2 staffs of Ponlok Khmer, from Ratanakiri Province on October 20, 2016 comes to Prey Snuol Forest Community (PSFC) which is located in Prey Snuol Village, Ratanak Commune, Rovieng District , Preah Vihear Province to visit and study on how the PSFC manages the Community and sustainably harvest the NTFPs. “When we bump into the people commiting illegal logging, we will release him the warning paper if it is the first time, we will confiscate the chainsaw if it is the second time, but above that we will take them to the Department of Environment or the Department of Forest Administrator” The PSFC Community Chief Mr. Put Tim told the visitors.

Share to let the other know the story too ចែក​រំលែក​ពត៌មាន​
Share