ប្រជុំ​ប្រ​ចាំ​ត្រីមាស​លើក​ទី​៤របស់​បណ្ដាញ​សហគមន៍​ស៊ី​អ៊ិន​អេ

ការ​ប្រជុំ​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​លើក​ទី​៤របស់​សហគមន៍​ស៊ី​អិនអេ ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំលើង​ដោយ​អង្គការ​ពន្លក​ខ្មែរ​ នៅ​សាលា​គរុ​កោសល្យ​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ នា​ថ្ងៃ​ទី១៧ និង១៨​ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥។

ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​រយៈពេល​២ថ្ងៃ​នេះ ខាង​សហគមន៍​ មាន​ការ​ជជែក​គ្នា​វែក​ញែក​រក​ដើមហេតុ​ផ្សេងៗ ដែល​សហគមន៍​នី​មួយ​ជួប​វិបត្តិ ដោយ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់។ ការប្រជុំ​បាន​បញ្ចប់​ទៅ​ដោយ​ជោគ​ជ័យ និង​មាន​ចំលើយ​យ៉ាង​សមស្រប។
DSC00493 DSC00499 DSC00506 DSC00529 DSC00545

Share to let the other know the story too ចែក​រំលែក​ពត៌មាន​
Share

Training Workshop on Indigenous People Development Sept 12-13, 2014 (42 participants)

[nivo-slider id=’001′ theme=’bar’][nivoslides image_link=’http://www.ponlokkhmer.org/wp-content/uploads/2014/09/DSC02383.jpg’ alt=” caption=”][nivoslides image_link=’http://www.ponlokkhmer.org/wp-content/uploads/2014/09/DSC02362.jpg’ alt=” caption=”][nivoslides image_link=’http://www.ponlokkhmer.org/wp-content/uploads/2014/09/DSC02378.jpg’ alt=” caption=”][nivoslides image_link=’http://www.ponlokkhmer.org/wp-content/uploads/2014/09/DSC02573.jpg’ alt=” caption=”][nivoslides image_link=’http://www.ponlokkhmer.org/wp-content/uploads/2014/09/DSC02523.jpg’ alt=” caption=”][/nivo-slider]

Share to let the other know the story too ចែក​រំលែក​ពត៌មាន​
Share