សិទ្ធិប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច

Radio Talkshow 2016May1920

នៅថ្ងៃទី១៩-២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ តំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលមកពីខេត្តព្រះវិហារ បានធ្វើជាវាគ្មិនកិត្តិយស ក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច នៃប៉ុស្ត៍វិទ្យុស្រអែម FM 99 MHz ដែលផ្សាយចេញពី ភូមិស្រអែម ឃុំកន្ទួត ស្រុកជាំក្សាន្ត ខេត្តព្រះវិហារ។

វាគ្មិនកិត្តិយស រួមមាន ១-លោកស្រី អ៊ុក ជឿន ជាបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឈើ ២-លោកស្រី ស៊ឹង សាំ ជាទីប្រឹក្សាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចកួយភូមិប្រមេរ ៣-លោក ថោង ស៊ុត ជាសកម្មជនជនជាតិដើមភាគតិចកួយភូមិប្រមេរ ៤-លោក លូត សាំង ជាជនជាតិដើមភាគតិចកួយ និងជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចជាកម្មសិទ្ធិសមូហភាពនៃអង្គការពន្លកខ្មែរ និងសម្របសម្រួលវិទ្យុដោយ លោក សោភា ជាពិធីករប្រចាំវិទ្យុស្រអែម ខេត្តព្រះវិហារ។

កម្មវិធីវិទ្យុនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណង៖
១- ផ្ដលឳកាសដល់តំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចបានលើកឡើងពីបញ្ហា និងការប្រឈមលើសិទ្ធិប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិ ដីធ្លី ព្រៃឈើ ជាពិសេសសិទ្ធិប្រើប្រាស់ជាប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច។
២- ចែករំលែកនូវចំដឹង និងវិធីសាស្ត្រក្នុងការស្វែងរកយន្ដការដោះស្រាយដីធ្លីជនជាតិដើមភាគតិច។

សេចក្ដីបន្ថែម៖ កម្មវិធីនេះផ្សាយផ្ទាល់នៅម៉ោង ៧:00 ដល់ ៨:00 ព្រឹក ថ្ងៃទី ១៩ -២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦

Share to let the other know the story too ចែក​រំលែក​ពត៌មាន​
Share

Villagers from three Villages protest with Rui Feng Company

According to the So Mean Pvh facebook, the villagers from three villages (, Prers Ka ak, Sambo, Kalaot village) were gathering to block Rui Feng Company from bulldozing their farmlands.Untitled

On January 31, 2016 the villagers about 400 from Prers Ka ak Village, Sambo Village and Kalaot Village of Chheb District gathered at Prey Sralao site to stop Rui Feng Company from bulldozing the villager’s farmland “District governor talked out to the villagers this issues would be solve individually later” said Mr. So Mean Pvh. He added ” on February 4, 2016 the provincial governor will come to solve this issue at Bos Village.”

Below is the video captured by So Mean Pvh.

Share to let the other know the story too ចែក​រំលែក​ពត៌មាន​
Share