ការ​ប្រជុំ​ដោះស្រាយ​ពី​ការ​ចាប់​ឈើ​សហគមន៍ និង លិខិត​គំរាម​ចាប់​ខ្លួន​សមជិក​សហគមន៍

លោក បា ផល ដែល​ត្រូវ​បានគេ​ចេញ​លិខិត​គំរាម​ថានឹង​ចាប់​ដាក់​គុក
លោក ពេជ្រ ពាន់ ប្រធាន​សហគមន៍​ឃុំ​ពោធិ
លោក ហ៊ីង ឃៀង ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាឃុំពោធិ

 

 

 

 

 

 


នៅរសៀលម៉ោង២:០០ ថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧នេះ នៅសាលាឃុំពោធិ នៃស្រុកត្បែងមានជ័យ ខេត្តព្រះវិហារ មានកិច្ចប្រជុំមួយរវៀងអាជ្ញាធរ និង តំណាងសហគមន៍ពោធិ ហើយក៏មានការចូលរួមពីពលរដ្ឋ ប្រជាការពារឃុំពោធិ និង តំណាងអង្គការពន្លកខ្មែរផងដែរ។ការប្រជុំនេះបានលើកឡើងពីរឿងរ៉ាវដែល ប្រជាសហគមន៍បានសុំច្បាប់ពីអនុប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានលោក គង់ សម្បត្តិ រួចហើយថានឹងដឹកឈើមួយចំនួនយកទៅធ្វើផ្ទះអោយស្ត្រីមេម៉ាយ។ Continue reading “ការ​ប្រជុំ​ដោះស្រាយ​ពី​ការ​ចាប់​ឈើ​សហគមន៍ និង លិខិត​គំរាម​ចាប់​ខ្លួន​សមជិក​សហគមន៍”

Share to let the other know the story too ចែក​រំលែក​ពត៌មាន​
Share

PKH Gave away 8 Smart Phones to Communities

PKH gives away 8 smart phones to the communities from the 8 villages.

PKH – Ponlok Khmer (PKH), on April 03, 2017, gave away 8 smart phone to the communities from 9 villages of Preah Vihear Province-they are Pramé, Boh Thom, Tuol Thnong, Samrong, Chok Chey, Bor, Kok and Sambo after

PKH gives smart phone to community's members from Pramé and Srae Preang.
PKH gives smart phone to community’s members from Pramé and Srae Preang.

gave other 3 smart phone, on March 30, 2017, to the communities from Pramé and Srae Preang.

These giveaway smartphones gave to them in the aim of serving their communities by spreading events happen in their regions to the country and the world.

Share to let the other know the story too ចែក​រំលែក​ពត៌មាន​
Share