ពិធី​បួង​សួង និងដាក់​បណ្ដាសា របស់​សហគមន៍​គួយ​ប្រមេរុ ស្រែ​ព្រាង និង​បុះ​ធំ

Mon, May 18th, 2015 | Seyha Kann

IMG_4416

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៥​ នេះ សហគមន៍​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិចគួយ​ប្រមេរុ ស្រែ​ព្រាង និង​បុះ​ធំ បាន​ធ្វើ​ពិធី​សែន​ព្រែន បួង​សួង ដល់​អារុក​អារក្ស​អ្នកតា រក្សា​ព្រៃ និង​ដាក់​បណ្ដាសា​ដល់​ក្រុម​ហ៊ុនចិន និង​មន្ត្រី​មួយ​ចំនួន ដែល​ចូល​រួម​កាត់​ដី​របស់​ពួកគាត់​អោយ​ក្រុម​ហ៊ុន។


IMG_4471

គួរ​បញ្ជាក់​ដែរ​ថា កន្លង​មក​ពួកគាត់​បានដាក់​ពាក្យ​បណ្ដឹងជាច្រើន​លើក​ច្រើនសារ​មក​ហើយ តែ​អាជ្ញាធរ​ហាក់​ពុំ​មាន​ដំណោះ​ស្រាយសមរម្យ​សម្រាប់​ពួក​គាត់​សោះ ទើប​ពួក​គាត់​ប្ដឹង​ទៅ​អារុក​អារក្ស អ្នកតា​រក្សា​ព្រៃ​ព្រឹក្សា អំពី​បញ្ហា​ទាំង​នេះ។

IMG_4498

 

 

 

 

 

រូប​ភាព​ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ពាក្យ​បណ្ដាសាដែល​ពួក​គាត់​បាន​សសេរ ៖

IMG_4448 IMG_4449 IMG_4450 IMG_4454 IMG_4455 IMG_4456 IMG_4459 IMG_4461

Share to let the other know the story too ចែក​រំលែក​ពត៌មាន​
Share